تاريخ : جمعه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۴ | 23:45 | نويسنده : آموزشیاران 82

فیاضی در گفت‌و‌گو با ایسنا،

آزمون استخدامی آموزش و پرورش قانونی نیست

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد:‌ این نحوه و شرایط برگزاری آزمون استخدامی و پیمانی آموزش و پرورش قانونی نیست.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: آنچه که مجلس مصوب کرد جذب پیش دبستانی‌ها و نیروهای خرید خدمت بود، اما این آزمون در شرایطی برای برگزاری تدارک دیده شده که بخش اعظمی از پذیرش نیروهای آزاد هستند.

وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس برای شرایط برگزاری آزمون ایراد گرفته است گفت: در بررسی‌هایی که داشتیم متاسفانه در این آزمون توازن منطقه‌ای یا رشته‌ای رعایت نشده است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با بیان این که این کمیسیون در حال پیگیری مساله‌ی مربیان پیش دبستانی نیز است گفت: متاسفانه در برگزاری آزمون شرایطی را در نظر گرفتند که توازن رشته با نیاز منطقه رعایت نشده است.


تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:35 | نويسنده : آموزشیاران 82

درس فنون تدریس

1.کدام فعل مربوط به سطح دانش نمی باشد؟ الف)تعریف کردن ب)تکرار کردن ج) آماده کردن د) ذکر کردن

2.یادگیری داین سطح مستلزم توانایی به خاطر سپردن مطالب و ارائه آن با عباراتی است که دانش آموز شخصا می سازد. الف)کاربرد ب) دانش ج) ترکیب د) فهمیدن

3.ساده ترین و پیچیده ترین سطوح حیطه شناختی به ترتیب عبارتند از : الف) ارزشیابی، دانش ب) دانش، ترکیب ج)دانش، ارزشیابی د) تحلیل ، دانش

4.همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی(خلاقیت) معروف است. الف) تحلیل ب) کاربرد ج) ارزشیابی د) ترکیب

5.این سطح زمانی صورت میگیردکه دانش آموز کلیه مراحل قبل را طی کرده باشد. الف) تحلیل ب) کاربرد ج) ارزشیابی د) ترکیب

6.کدام فعل مربوط به سطح درک فهم می باشد؟ الف) ترجمه کردن ب) تولید کردن ج) طرح کردن د) اجرا کردن

7. کدام گزینه با بقیه متفاوت است: الف)تفسیر کردن ب) تخمین زدن ج) بسط دادن د) مقاله نوشتن

8. سخنرانی کردن یک فعل رفتاری است که در سطح......جای میگیرد. الف) ارزشیابی ب) ترکیب ج) دانش د) تحلیل

9. همه گزینه ها در سطح تحلیل قرار می گیرند بجز گزینه ......... الف) دسته بندی کردن ب) ربط دادن ج) بازسازی کردن د ) نقد کردن

10.در این سطح توجه دانش آموز به فعالیت های آموزشی جلب می شود. الف) واکنش ب) دریافت ج) دانش د) تبلور

11. در این سطح دانش آموز برای برخی ارزشها اهمیت زیادی قائل است و آنها را قبول می کند. الف) سازمان دادن ب) پاسخ ج) ارزش گذاری د) تبلور

12.در این سطح ارزشهای مهم بر دیگر ارزشها برتری پیدا می کند .الف) ارزش گذاری ب) سازمان دادن ج) تبلور د) دریافت

13.در این سطح از یادگیری دارای نظامی از ارزش ها می شود که اعمال و رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد. (نوعی جهان بینی و فلسفه ) زندگی به وجود می آورد و در تمام شرایط رفتار دانش آموز تحت کنترل این ارزشها واقع می شوند. الف) درونی شدن ارزش ها ب) سازمان دادن ج) دریافت د) پاسخ

14.دفاع کردن ، حمایت کردن، دنبال کردن ، تشویق کردن ، گوش دادن ، طرح ریزی تدوین کردن، مشخص کردن ، تلاش کردن ، هواخواهی کردن ، طرفداری کردن ، از جمله فعل های رفتاری در سطح ............هستند.

الف) ارزش گذای ب) سازمان دادن ج) تبلور د)دریافت

15. دعوت کردن ، سهیم شدن ، تصدیق دادن، پیشنهاد دادن ، تکذیب کردن ، پیش قدم شدن، کامل کردن، از جمله فعل های رفتاری در سطح ....... هستند. الف) ارزش گذاری ب) سازمان دادن ج) تبلور د) دریافت

16. پیروی کردن، گزارش دادن ، بحث کردن ، استقبال کردن، یاری کردن ، عرضه کردن، مطالعه کردن ، کمک کردن، تمرین کردن، پذیرفتن ، گفتن ، لذت بردن، از جمله فعل های رفتاری درسطح........ می باشند.

الف)واکنش ب)دریافت ج) پاسخ د) موارد الف و ج

17. آموزشیاری که در روستا خدمت صادقانه انجام می دهد به چه سطحی رسیده است؟ الف) ارزش گذاری ب) تبلور ج)درونی شدن ارزش ها د) موارد ب و ج

18.حیطه روانی، حرکتی دارای چند سطح می باشد؟ الف) 70 ب) 60 ج)50 د) 40

19.فعل های رفتاری (نمونه برداری کردن، تلفظ کردن، کپی کردن ، تقلید کردن) در سطح ..........جای می گیرند. الف) اجرای مستقل ب) مشاهده و تقلید ج) عادی شدن عمل د)هماهنگی حرکات

20.بهترین راه انتخاب کردن ، کاری را تکرار کردن ، تمرین کردن در سطح .......جای می گیرند. الف) اجرای مستقل ب) مشاهده و تقلید ج) عادی شدن عمل د) دقت در عمل

21- در این سطح ( سرعت و ظرافت) همراه شده و دانش آموز فعالیت های خود را بر حسب نیازهایش کنترل می کند. الف) اجرای مستقل ب) مشاهده و تقلید ج) دقت در عمل د) عادی شدن عمل

22. کدام گزینه با بقیه متفاوت به نظر می رسد؟ الف) مخلوط کردن ب) تایپ کردن ج) دوچخه سواری د) خیاطی کردن

23.در این مرحله فرد نیاز چندانی به فکر کردن ندارد؟ الف) عادی شدن ب) هماهنگی حرکات ج) تقلید د) دقت در عمل

24. کدام فعل غیر رفتاری نیست؟ الف) نوشتن ب) آشنا شدن ج) پی بردن د) مرتب کردن

25. کدام فعل غیر رفتاری است؟ الف)درک کردن ب)نام بردن ج) نوشتن د)مرتب کردن

26.ملاک تشخیص یک هدف رفتاری .......است. الف) مخاطب ب) فعل غیر قابل مشاهده ج) فعالیت کلاس د) فعل قابل مشاهده

27. در کدام سطح معیارهای بیرونی و درونی از اهمیت بالایی برخوردار است ؟ الف) کاربرد ب) تحلیل ج) سازمان گذاری د) ارزشیابی

قرآن

28. مجموعا چند سوره از قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شود؟ الف) 27 ب) ج)29 د)19

29. در کدامیک از کلمات قرآنی زیر ادغام صورت نمی گیرد؟ الف)کُللُ ب) مُدَدَ ج) رَببِ د) مَسَس

30. در کدامیک از کلمات قرآنی زیر حرف ناوان وجود ندارد؟ الف)إن أَََسَأتم ب) اَم لَم یُنَََّبأ ج) مِشکوة د) مَحیَاهُم

31.نخستین مرحله ی کسب رو خوانی چیست؟

الف) شمرده خوانی ب) بخش خوانی ج) روان خوانی د) عبارت خوانی

32. در اشاره به کدام بخش ، حرکت دست ثابت نیست؟

الف) تنوین ب) صداهای بلند (ا_یـ_و) ج) صداهای کوتاه (_َ___ِ__ُ) د) همه موارد

33.در وقف بر کدام واژه تغییری حاصل نمی شود؟الف) هدًی ب) راضیهً ج) ما نَدری د) لِکلِ امریٍ

34. نخستین مرحله ی ضروری و عمومی آموزش قرآن کدام است؟ الف) روان خوانی ب) رو خوانی ج) قرآئت قرآن با رعایت تجوید د) حفظ آیات قرآنی

35. کار اعراب گذاری قرآن برای نخستین بار توسط چه کسی انجام گرفت؟

الف) ابن عامر ب) ابان بن تغلب ج) یحیی بن یعمر د) ابی الاسود دوئلی

36. به خواندن کلمات و عبارات قرآنی از روی کتاب به صورت شمرده و آرام ، اصطلاحا ..............گفته می شود. الف)روخوانی ب) روان خوانی ج) ترتیل د) تدویر

37. در کدام روش آموزش روخوانی قرآن ، می توان بدون هیچ گونه نمادی قرآن را آموزش داد؟

الف) بهره گیری از سواد آموزی فارسی ب) بهره گیری از حواس ج) استفاده از رسم الخط آموزشی د) تاکید بر کسب مهرت عملی

38. مرتبه بعد از شمرده خوانی در رو خوانی قرآن چه نام دارد؟

الف)روخوانی ب) بخش خوانی ج) خواندن کلمات با سرعت زیاد د) خواندن بخش های کلمه به آرامی

39. اصیل ترین هدف در آموزش قرآن دوره ابتدایی کدام است؟

الف) مهارت در روخوانی قرآن ب) یادگیری حروف و حرکات ج)یادگیری پیام قرآنی د) درک معنای آیات

40. بیشترین حروف ناخوانا در کدام عبارت است؟ الف) ذی الأوتاد ب)نَهَی النفس ج)اَقیموالدٌین د)هذا البیتِ

41. در کدام عبارت ، تنوین به صورت (ن) خوانده می شود؟ الف) عادً الاولی ب) برَحمةٍ ادخلوا ج) إفکُ افتریهُ د) موارد 1تا 3

42-در کدام عبارت قرانی زیر ضمیر ( )اشباع می گرددالف)مِنه اسمه المَسیحُ ب)وله الحَمد ج)دونهٍملتَحَداً د)یَعلَمه الله

43-ساده تریم شیوه داستان گویی کدام است الف)قصه گویی تقلیدی ب)قصه گویی رسانه ای ج)قصه خوانی د)قصه گویی تصویری

44مهمترین عامل در تاثیر داستان بر فراگیران کدام است الف )مخاطب ب)متن داستان ج)شیوه بیان داستان د)معلم اموزگار

45در کدام یک از مثال های زیر ادغام باغنه صورت می گیرد. الف )مِنَ ربّکـم ب)لَرَوِف رحیم ج)یومئذٍ لَخبیر د)عذاب مقیم

46-چنانچه قران را با حداکثر ارامش وتانی حتی«اهسته تر از قرائت به ترتیل »بخوانیم در چه مرتبه ای قرار گرفته ایم الف )تحقیق ب)تدویر ج)تحدیر د)تجوید

47-نخستین مرحله در روش تدریس پیام قرانی به دانش اموزان ابتدایی چیست؟

الف )خواندن متن پیام ب)خواندن ترجمه پیام ج)بحث وگفتگو درباره مفهوم پیام د)بیان مصادیق

48 کدامیک از مصادیق حروف نا خوانا به شمار نمی رود.

الف)پایه وکرسی همزه ب)الف جمع ج)همزه وصل در اول کلام د)حروف مدی نزد همزه وصل

49-به حرفی که نوشته شده ولی خوانده نمی شود اصطلاحا ...........گفته می شود الف)حروف نا خوانا ب)حروف نانویسا ج)حروف مدی د)حروف مقطعه

50-حرف (م) برروی کلمات قرانی مبین کدام نوع از وقف است؟ الف لازم ب)برتر ج)جایز د) اولی

51-در بین قراء مشهور قرائت کدام شخصیت از اعتبار واتقان بیشتری برخوردار است؟الف )ابوعبدالرحمان سلمی ب)نصربن عاصم ج)ابی الا سود دوئلی د)عاصم کوفی

52چنانچه تنوین با نون ساکنه با حرف(ب) برخورد کند کدام فاعده باید اعمال شود؟

الف )ابدال ب)اخفاء ج)اظهار د) ادغام

ا)ج...2)د.....ـ3)ب....4)د....5)ج......)6الف....7)د.....8)ج......9)د.....10)ب.....11)ج....12)ب....13)الف.....14)ب....15)الف....16)الف.....17)الف.....18)ج(5).............19)ب.....20)ج........21)ج.....22)الف.....23)الف......24)الف.....25)الف...26)د.....27)د.....


تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ | 11:30 | نويسنده : آموزشیاران 82
رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس:
چه کسانی می‌توانند در آزمون آموزش و پرورش شرکت کنند/ سابقه سرباز معلمی در آزمون استخدامی لحاظ می‌شود

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: افرادی می‌توانند در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کنند که در «رشته‌ شهر‌های» مورد نیاز، بومی منطقه باشند.

خبرگزاری فارس: چه کسانی می‌توانند در آزمون آموزش و پرورش شرکت کنند/ سابقه سرباز معلمی در آزمون استخدامی لحاظ می‌شود
 

محمد حسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که آیا تمام طیف‌ها با تمام مدارک تحصیلی می‌توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند، اظهار داشت: سیاست اصلی آموزش و پرورش بومی گزینی است و افرادی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که وقتی قبول شدند بتوانند استخدام شوند.

وی ادامه داد: افرادی باید استخدام شوند که حتماً بومی محل پذیرش باشند و شرط سنی آنها به این شکل است که برای فوق دیپلم 25 سال، لیسانس 30 سال و فوق لیسانس 35 سال و مدت خدمت سربازی به این سال‌ها اضافه خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا فردی که سرباز معلم بوده و اکنون سن آن از حداکثر سن اعلامی اطلاعیه استخدام گذشته باشد می‌تواند در آزمون استخدامی شرکت کند، خاطرنشان کرد: به سن 25، 30 و 35 سال بعضی سوابق اضافه می‌شوند که یکی از آنها سربازی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر کسی وفق لیسانس داشته باشد و اکنون دارای 37 سال سن باشد و دو سال هم قبلاً سرباز معلم باشد، می‌تواند در آزمون شرکت کند، گفت: طبق این اطلاعیه می‌تواند.

وی افزود: هرکسی که سن آن از اطلاعیه گذشته باشد و سابقه فعالیت او در اطلاعیه وجود داشته باشد می‌تواند در آزمون شرکت کند به عنوان مثال اگر سابقه کاری دولتی در جایی داشته باشد سن او به این عدد اضافه می‌شود.


تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 22:56 | نويسنده : آموزشیاران 82

پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 9 ماه "دوره معلمی" می‌گذرانند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تخصیص سهمیه 1800 نفری برای معاونت متوسطه و تامین نیروی انسانی در شاخه فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: این نیروها استادکار، هنرآموز و سرپرست بخش در هنرستان‌ها هستند.

 

علی زرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه از سهمیه استخدام 5000 نفری آموزش و پرورش، 1800 سهمیه به معاونت متوسطه اختصاص یافته است اظهار کرد: این تعداد به تامین نیروهای شاخه فنی و حرفه‌ای اعم از استادکار، هنرآموز و سرپرست بخش کمک خواهند کرد چرا که چند سالی جذب نیرو به خصوص نیروی استادکار و سرپرست بخش نداشتیم.

 

وی افزود: امیدواریم این کمبودها با برگزاری آزمون و جذب نیروهای جدید جبران شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این 5000 نفر باید پس از انتخاب و گزینش دوره 9 ماهه معلمی را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند، گفت: کار این نیروها از سال آینده آغاز خواهد شد البته امسال از حیث کمبود نیرو چندان تحت فشار نیستیم چون میزان ورودی ما به مدارس باسال گذشته تفاوت بسیاری ندارد و ورود نیروهای جدید از سال آینده برای آموزش و پرورش کفایت می‌کند.

 

زرافشان ادامه داد: امسال مجلس برای تجهیز هنرستانها بودجه تخصیص داده است لذا تصور می‌شود امسال سال خوبی برای هنرستان‌ها باشد.


تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 22:55 | نويسنده : آموزشیاران 82
 

ثبت‌نام استخدام پیمانی آموزش و پرورش از روز پنجشنبه 15 مردادماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه 21 مردادماه ادامه دارد.

 

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا،وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، افراد واجد شرایط را به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

 

بر اساس این گزارش، داوطلبان واجد شرایط لازم است پس از مطالعه اطلاعیه اولیه که از ساعت 18:00 امروز،شنبه دهم مردادماه و اطلاعیه تکمیلی که در روز پنجشنبه 15 مردادماه، روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد، درصورت داشتن شرایط و ضوابط اعلام شده از پنجشنبه مورخ 15 تا چهارشنبه 21 مردادماه نسبت‌ به ثبت‌نام در این آزمون اقدام نمایند.

 

کلیه اطلاعات مربوط به شرایط و ضوابط استخدامی، رشته‌های شغلی، رشته‌های تحصیلی و مقاطع مورد پذیرش در رشته‌ها، شهرهای پذیرنده و دامنه پذیرش در این شهرها و مواد آزمون عمومی و تخصصی در اطلاعیه اصلی همزمان با شروع ثبت‌نام روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون مذکور روز جمعه 27 شهریورماه برگزار خواهد شد.


سلام 


تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 13:1 | نويسنده : آموزشیاران 82

آزمون استخدامی آموزش و پرورش 27 شهریور برگزار می‌شود

 
logo.91.5-1.jpg

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در روز 27 شهریورماه خبر داد گفت: اطلاعیه مربوط نیز طی یک تا دو روز آینده منتشر می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی ناصری زنجانی در نشست خبری مربوط به سی و دومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور، درباره جزییات برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: هنوز ریزه کاری‌هایی باقی مانده است چرا که شرایط سنی و.. باید از سوی سازمان مدیریت به ما اعلام شود.

 

وی تاکید کرد: با نهایی شدن جزییات، اطلاعیه را طی یک تا دو روز آینده منتشر می‌کنیم.

 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اخبار مربوط به آزمون استخدامی را به جای آنکه وزارت آموزش و پرورش اعلام کند، نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند؟ گفت: جلسه‌ای با کمیسیون آموزش داشتیم و روند کار را به آنها گزارش دادیم. مصاحبه برای نمایندگان کم خرج است و مباحث مربوطه را به رسانه‌ها منتقل می‌کنند اما ما در آموزش و پرورش طبق دستور وزیر تا طرحی نهایی و قطعی نشود نمی‌توانیم آن را اعلام کنیم، چراکه بعدا هم اگر اتفاقی نیفتد و به آن عمل نشود باید پاسخگو باشیم، بنابراین ترجیح می‌دهیم امور را بعد از آنکه انجام و قطعی شد، اعلام کنیم اما مجلس چنین قیدی ندارد.

 

 

دستگیری فرهنگیان در روز 31 تیر را محکوم می‌کنیم/ درخواست عفو برای سه تن از فرهنگیان داریم

 

 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص تجمع عده‌ای از فرهنگیان در مقابل مجلس در روز 31 تیرماه و آزادی دستگیرشدگان گفت: اگر برخورد خشن و ناملایمی در رابطه با فرهنگیان اتفاق افتاده ابراز تاسف می‌کنیم و قبول نداریم حتی اگر به عمد و نامناسب بوده‌ و آن را محکوم کنیم.

 

ناصری ادامه داد: همان روز 31 تیرماه وزیر شخصا اقدام کرد و همه آنان که دستگیر شده بودند آزاد شدند. منتهی سه تن از همکاران فرهنگی (عبدی، بهشتی و باغانی) که طی سال‌های 88 و 89 محکومیت‌هایی داشتند این اواخر آنها را برای اجرای احکام بردند و ما گفتیم که زمان خوبی برای اجرای این حکم انتخاب نکردید؛ این موضوع را به وزارت اطلاعات، امنیت سپاه و... هم منتقل کردیم و امیدواریم مورد عفو قوه قضاییه قرار بگیرند. ما درخواست عفو برای این همکاران کردیم. اما اینکه قوانین قوه قضاییه اجازه عفو بدهد یا خیر؟ ما نمی‌توانیم نظری بدهیم.

 

رییس ستاد برگزاری سی‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در ادامه به جزییات برگزاری اجلاس پرداخت و گفت: این اجلاس در روزهای 11، 12 و 13 مردادماه در برج میلاد تهران با حضور 1000 میهمان برگزار می‌شود.

 

ناصری با بیان اینکه برگزاری این اجلاس سنتی است که از شهید رجایی به یادگار مانده است، گفت: هر سال مدیران و روسای مناطق و شهرستان‌ها گرد هم می‌آیند و با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. هدف مهم این است که اهمیت امر تعلیم و تربیت را در جامعه مطرح و مشارکت جامعه را جذب کنیم.

 

وی ادامه داد: وزارتخانه معمولا خط مشی‌ها را مشخص می‌کند اما به مشارکت جامعه، اولیا و همه کسانی که در این امر اطلاعاتی دارند نیازمند است. در اجلاس سعی می‌کنیم جامعه را نسبت به امر آموزش و پرورش حساس کنیم. سال گذشته نیز ساعت‌ها درباره اجلاس جلساتی داشتیم و نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که برگزاری‌اش مفید است و لازم تا آخرین یافته‌ها و مباحث مطرح را به صورت حضوری به همکاران سراسر کشور منتقل کنیم.

 

رییس ستاد برگزاری سی‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور ازحضور رییس جمهور، رییس قوه مقننه و رییس تشخیص مصلحت نظام در اجلاس خبر داد و گفت: نمی‌خواهیم در این اجلاس متکلم وحده باشیم و از روسای آموزش و پرورش حاضر نیز می‌خواهیم کارمان را نقد کنند و اگر از عملکرد ما انتقاد دارند، سوال کنند. چهار جلسه دو ساعته به پرسش و پاسخ مسوولان و حضار اختصاص دارد.


تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 0:9 | نويسنده : آموزشیاران 82

انی در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد

بخشنامه آزمون استخدامی امروز صادر می‌شود

 
1437290805187_22.JPG

وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از صدور بخشنامه آزمون استخدامی طی امروز خبر داد.

عبدالوحید فیاضی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش با فانی و معاونان وی اظهار کرد: این جلسه به منظور ارزیابی و آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید و همچنین بررسی اخذ شهریه توسط مدارس برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در مورد پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش نیز فانی اعلام کرد که دولت 90 درصد اعتبارات عمرانی را تخصیص داده اما متاسفانه خزانه یک ریال هم پرداخت نکرده است و با توجه به آغاز سال تحصیلی اگر خزانه این اعتبار را پرداخت نکند نگرانی‌های زیادی وجود خواهد داشت لذا از وزیر اقتصاد نیز خواسته شده نسبت به این مساله توجه لازم را داشته باشد.

 

این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش افزود: موضوع نیروی انسانی، خرید خدمات آموزشی و فنی-حرفه ای ها از دیگر مباحث مطرح در این جلسه بود.


تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 0:1 | نويسنده : آموزشیاران 82

 

تهران - ایرنا - وزیر آموزش و پرورش گفت: اکنون محتوا، منابع و تاریخ برگزاری آموزن استخدامی آموزش و پرورش در حال نهایی شدن است و جزییات آن در هفته جاری اعلام می شود.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اصغر فانی روز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان زندان ها در جمع خبرنگاران، درباره زمان دقیق برگزاری آزموناستخدامی آموزش و پرورش افزود: هماهنگی های لازم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و برگزاری این آزمون به سازمان سنجش واگذار شده است.

وی در خصوص شایعاتی مبنی بر برگزاری این آزمون در آبان ماه نیز یادآورشد: آزمون استخدامی آموزش و پرورش یک مجوز خاص است که دریافت شده و این آزمون جدای از آزمون های ادواری سازمان سنجش محسوب می شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سازمان سنجش یک آزمون مجزا برای آموزش و پرورش در تابستان برگزار می کند، اضافه کرد: افرادی که در این آزمون پذیرفته شوند پس از گزینش و مصاحبه، یک دوره یک ساله را در دانشگاه فرهنگیان برای آشنایی با حرفه معلمی می گذرانند.

فانی خاطرنشان کرد: این آزمون بر اساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود و پذیرفته شدگانی که گواهی معلمی دریافت می کنند به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.

پیش تر فانی زمانی برگزاری آزمون استخدامی برای بکارگیری 5 هزار معلم را دهه سوم شهریورماه امسال اعلام کرده بود.

وی افزود: امسال برای نخستین بار دارندگان مدرک کارشناسی می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند و براساس آن در صورت پذیرش باید طی یکسال دوره حرفه ای معلمی را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند.


تاريخ : جمعه نوزدهم تیر ۱۳۹۴ | 23:1 | نويسنده : آموزشیاران 82

وزیر آموزش و پرورش شایعات را رد کرد؛ برگزاری آزمون استخدامی در تابستان

خبرگزاری صدا و سیما : وزیر آموزش و پرورش شایعه به تعویق افتادن آزمون استخدامی این وزارتخانه را رد کرد و گفت: با هماهنگی هایی که با سازمان مدیریت به عمل آمده است این آزمون تابستان امسال برگزار خواهد شد.
علی اصغر فانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت مستقل و جدا از آزمون فراگیر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد و نحوه اجرای آن نیز بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است.
چندی پیش رئیس مرکز آمار و نیروی انسانی آموزش و پرورش از احتمال لغو برگزاری آزمون استخدامی در تابستان امسال خبر داده بود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از دو معلمی شدن پایه های پنجم و ششم ابتدایی از سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تعداد کتاب های درسی در این دو پایه تدریس تعدادی از کتاب ها بر عهده یک معلم و تدریس سایر کتاب ها نیز بر عهده معلم دوم خواهد بود.
فانی طرح انتقال معلمان از سایر استان ها به استان تهران برای جبران کمبود معلم در این استان را منتفی دانست و افزود: بیشتر متقاضیان این انتقال خانم ها هستند و ما در این استان با مازاد نیروی زن روبرو هستیم.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ساماندهی نیروی انسانی در هر استان با نیروی های موجود در همان استان اجرایی خواهد شد و تفاهم نامه ای نیز با هر استان در این زمینه منعقد شده است.
فانی ادامه داد: طرح رتبه بندی معلمان امسال با هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد و از مهر امسال احکام حقوقی معلمان بر اساس رتبه بندی جدید اِعمال خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت برای تامین یارانه شیر مدارس نیز خبر داد و گفت: براین اساس توزیع شیر در مدارس امسال نیز همانند سال گذشته اجرایی خواهد شد.
صدا و تصویر دارد.


با سلام به دوستان عزیز

 

باشگاه خبرنگاران : به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، محمدحسین کفراشی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در تشریح جزییات استخدام آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال آموزش و پرورش ۵ هزار نفر استخدام می‌کند، اظهار کرد: ماده ۴۸ قانون مقررات مالی دولت می‌گوید؛ هر دستگاهی که می‌خواهد نیرویی جذب کند، موظف است؛ فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و آزادگان شاغل متوفی دستگاه خودش را در اولویت قرار دهد.

وی افزود: در کنار ماده ۴۸ قانون مقررات مالی دولت نیز، ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران وجود دارد که در این قانون تاکید شده؛ هر دستگاهی که می‌خواهد؛ استخدامی داشته باشد، موظف است؛ ۲۵ درصد از استخدامی‌های خود را از نیروهای ایثارگران و جانبازان و فرزندان شهدا گزینش کند.

کفراشی با تاکید بر اینکه براساس این قانون ۵ درصد از فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان دوره دفاع مقدس باید تحت پوشش قرار داده شود، گفت: یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باید هنگام ثبت‌نام برای استخدام حتما مدنظر قرار بگیرند.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش عنوان کرد: براساس ماده ۴۸ که در بالا ذکر شد، آموزش و پرورش باید ۲۵ درصد از فرزندان ایثارگر و جانباز شاغل در آمورش و پرورش را جذب کند که براین اساس ۱۲۵۰ نفر باید پذیرفته شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر ۵ درصد هم از فرزندان رزمندگان ۶ ماه به بالا و جانبازان زیر ۲۵ درصد باید پذیرفته شوند که در مجموع ۱۷۵۰ نفر از سهمیه ۵ هزار نفری آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.

کفراشی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ذخیره کردن اطلاعات خود به سیستم ساماندهی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و پرتال آموزش و پرورش به آدرس
http://pdm.medu.ir/portal/home.php?ocode=0&block=employees-child-database
مراجعه کنند و فرزندان جانبازان و رزمندگانی که آموزش و پرورشی هستند با ورود کد پرسنلی آن جانباز، اقدام به ثبت نام می‌کنند و سیستم خودش تایید می کند که جانباز آزاده است یا خیر.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال جمع آوری اطلاعات و‌ آمار این عزیزان هستیم که چه تعداد ایثارگر و خانواده شهید در آموزش و پرورش داریم که علاقه‌مند هستند که در آموزش و پرورش استخدام شوند.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان برگزاری آزمون اطلاعی ندارم، اضافه کرد: آموزش و پرورش در حال تهیه و تدوین شرایط عمومی و اختصاصی برگزاری آزمون است؛ چرا که سهمیه ۵ هزار نفری باید در کشور تقسیم شود و استان‌ها نیاز خود را از لحاظ تعداد و جنسیت اعلام کنند.

کفراشی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار نفر جانباز شاغل ۲۵ درصد، ۴ هزار نفر آزاده شاغل، ۵ هزار فرهنگی شهید داریم؛ اما اینکه چه تعداد از فرزندان اینها علاقه‌مند به استخدام در آموزش و پرورش هستند، هنوز مشخص نشده است.

وی در پایان گفت: به طور مثال استان تهران به نیروی خانم نیاز ندارد و بیشتر به نیروی مرد نیازمند است؛ بنابرین در تهران بیشتر آقایان استخدام خواهند شد و یا اینکه در مقابل استانی داریم که از هر دو جنسیت نیاز دارد و تعداد نیروی خود را به آموزش و پرورش اعلام می‌کند.


با سلام به دوستان عزیز

 

باشگاه خبرنگاران : به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، محمدحسین کفراشی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در تشریح جزییات استخدام آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال آموزش و پرورش ۵ هزار نفر استخدام می‌کند، اظهار کرد: ماده ۴۸ قانون مقررات مالی دولت می‌گوید؛ هر دستگاهی که می‌خواهد نیرویی جذب کند، موظف است؛ فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و آزادگان شاغل متوفی دستگاه خودش را در اولویت قرار دهد.

وی افزود: در کنار ماده ۴۸ قانون مقررات مالی دولت نیز، ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران وجود دارد که در این قانون تاکید شده؛ هر دستگاهی که می‌خواهد؛ استخدامی داشته باشد، موظف است؛ ۲۵ درصد از استخدامی‌های خود را از نیروهای ایثارگران و جانبازان و فرزندان شهدا گزینش کند.

کفراشی با تاکید بر اینکه براساس این قانون ۵ درصد از فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان دوره دفاع مقدس باید تحت پوشش قرار داده شود، گفت: یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باید هنگام ثبت‌نام برای استخدام حتما مدنظر قرار بگیرند.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش عنوان کرد: براساس ماده ۴۸ که در بالا ذکر شد، آموزش و پرورش باید ۲۵ درصد از فرزندان ایثارگر و جانباز شاغل در آمورش و پرورش را جذب کند که براین اساس ۱۲۵۰ نفر باید پذیرفته شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر ۵ درصد هم از فرزندان رزمندگان ۶ ماه به بالا و جانبازان زیر ۲۵ درصد باید پذیرفته شوند که در مجموع ۱۷۵۰ نفر از سهمیه ۵ هزار نفری آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.

کفراشی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ذخیره کردن اطلاعات خود به سیستم ساماندهی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و پرتال آموزش و پرورش به آدرس
http://pdm.medu.ir/portal/home.php?ocode=0&block=employees-child-database
مراجعه کنند و فرزندان جانبازان و رزمندگانی که آموزش و پرورشی هستند با ورود کد پرسنلی آن جانباز، اقدام به ثبت نام می‌کنند و سیستم خودش تایید می کند که جانباز آزاده است یا خیر.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال جمع آوری اطلاعات و‌ آمار این عزیزان هستیم که چه تعداد ایثارگر و خانواده شهید در آموزش و پرورش داریم که علاقه‌مند هستند که در آموزش و پرورش استخدام شوند.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان برگزاری آزمون اطلاعی ندارم، اضافه کرد: آموزش و پرورش در حال تهیه و تدوین شرایط عمومی و اختصاصی برگزاری آزمون است؛ چرا که سهمیه ۵ هزار نفری باید در کشور تقسیم شود و استان‌ها نیاز خود را از لحاظ تعداد و جنسیت اعلام کنند.

کفراشی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار نفر جانباز شاغل ۲۵ درصد، ۴ هزار نفر آزاده شاغل، ۵ هزار فرهنگی شهید داریم؛ اما اینکه چه تعداد از فرزندان اینها علاقه‌مند به استخدام در آموزش و پرورش هستند، هنوز مشخص نشده است.

وی در پایان گفت: به طور مثال استان تهران به نیروی خانم نیاز ندارد و بیشتر به نیروی مرد نیازمند است؛ بنابرین در تهران بیشتر آقایان استخدام خواهند شد و یا اینکه در مقابل استانی داریم که از هر دو جنسیت نیاز دارد و تعداد نیروی خود را به آموزش و پرورش اعلام می‌کند.


تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 22:4 | نويسنده : آموزشیاران 82

آموزش و پرورش معلم تربیت بدنی جذب می‌کند

khamoshii.jpg

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود معلمان تربیت بدنی کشور از طریق جذب و آموزش در دانشگاه فرهنگیان مرتفع خواهد شد.

به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا مازندران، مهرزاد حمیدی در بازدید از زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهیدحسن نژاد و فینال دومین دوره لیگ والیبال دانش آموزی شهرستان آمل گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود اقدامات خوب و ارزنده ای در حوزه ورزش دانش آموزی و فرهنگیان در این شهرستان انجام شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مفاد سند تحول بنیادین و چشم انداز 20 ساله کشور، تصریح کرد: در عرصه ورزش، آموزش و پرورش شهرستان آمل یک گام جلوتر بوده و اهداف سازمان خود را به نحو مطلوب اجرایی می‌کند.

وی افزود: ورزش و فعالیت‌های بدنی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در گرایش دانش آموزان به آسیب‌های اجتماعی بوده و نقش پیشگیری از آن دارد.

حمیدی با اشاره به این که دانش‌آموزان آملی پتانسیل خوبی در ورزش، بویژه در رشته والیبال دارند بیان کرد: آموزش و پرورش خیلی خوب وارد شده و نسبت به شناسایی و تقویت آن فعالیت‌های مطلوب و ارزنده‌ای دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اولویت‌های کاری فانی مقام عالی وزارت، در مباحث ساماندهی، توانمندسازی مدیران، مشارکت مردمی و عملیاتی کردن بوجه، خاطر نشان کرد: کمبود معلمان تربیت بدنی کشور از طریق جذب و آموزش در دانشگاه فرهنگیان مرتفع خواهد شد.


تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 22:4 | نويسنده : آموزشیاران 821367.jpgمدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اعلام آخرین جزئیات تغییرات کتابهای چهارم و هشتم گفت: سال آینده تنها دو کتاب پایه چهارم جدید‌التالیف خواهد بود.

سیداحمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: با دستور وزیر آموزش و پرورش و رویکرد جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارتخانه مقرر شده از شتابزدگی در اجرای برنامه‌ها جلوگیری شود و بر همین اساس تمام کتاب‌های چهارم ابتدایی تغییر نخواهد کرد.

وی با بیان این که سال 93 تنها دو کتاب «مطالعات اجتماعی» و «ریاضی» پایه چهارم جدید‌التالیف خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به این که این کتب از اول دارای سیر مشخصی است کتاب جدید برای این دو درس تالیف خواهد شد، اما سایر کتاب‌های این پایه تغییر نخواهند کرد.

حسینی تصریح کرد: کتاب «قرآن» این پایه هیچ تغییری نخواهد داشت و در مابقی کتاب‌های چهارم نیز تنها به رفع اشکالات و لحاظ کردن نظرات معلمان و دانش‌آموزان اکتفا کرده‌ایم.

به گفته مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، کتاب‌های پایه هشتم نیز که تالیف شده جدید هستند و در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در زمینه تدوین و چاپ کتب درسی نداریم و بخشی از کتاب‌ها نیز برای چاپ به کارخانه سفارش داده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به برنامه‌ریزی که در سازمان پژوهش و اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی صورت گرفته کتاب‌ها به موقع چاپ و توزیع شود.


تاريخ : شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ | 19:32 | نويسنده : آموزشیاران 82

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش:

خبر‌های خوش بیمه‌ای در راه است / طرح جدید رفاهی ویژه فرهنگیان

100-84.jpg

مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح «فرهنگ» ویژه فرهنگیان شاغل خبر داد و گفت: با شارژ ماهیانه 300 هزار تومان، کارت فرهنگ ارزاق فرهنگیان با تخفیف ویژه ارائه می‌شود.

روح‌اله عالمی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره طرح فرهنگ گفت: در حال حاضر این طرح برای فرهنگیان شاغل اجرا می‌شود و در این طرح یک کارت بانکی از بانک سرمایه برای فرهنگیان صادر می‌شود و هر ماه می‌توانند ارزاق مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های آموزش و پرورش تهیه کنند.

وی با بیان اینکه مبلغ شارژ این کارت هر ماه تا سقف 300 هزار تومان بوده و یک طرح همیشگی است، گفت: در مرحله اول این طرح برای فرهنگیان شاغل اجرا می‌شود و در مرحله بعدی به دنبال اجرای آن برای فرهنگیان بازنشسته نیز هستیم.

به گفته مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش، هدف آموزش و پرورش از اجرای این طرح کمک به معیشت معلمان بوده و بر اساس این طرح اقلام پرمصرف از جمله گوشت، مرغ، برنج، قند، شکر و روغن با تخفیف ویژه در فروشگاه‌هایی که در هر منطقه برای آموزش و پرورش تعریف شده، ارائه می‌شود که فرهنگیان می‌توانند با مراجعه به این فروشگاه‌ها با تخفیف 26.5 درصد نسبت به تهیه ارزاق امورد نیازقدام کنند.

عالمی اظهار کرد: در ابتدای این طرح برای معلمانی که عضو صندوق ذخیره هستند، 100 هزار تومان کارت‌های فرهنگ شارژ می‌شود و بابت این شارژ هزینه ای از اعضای صندوق کسر نخواهد شد از ماه‌های آینده، در صورتی که فرهنگیان تمایل داشته باشند می‌توانند 300 هزار تومان کارت خود را شارژ کنند البته مبلغ شارژاولیه برای صدوراین کارت برای فرهنگیانی که عضو صندوق نیستند حدود 32 هزار تومان است.

مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین اخبار بیمه طلایی فرهنگیان نیز گفت: زمانی که اقدامات بیمه طلایی نهایی شد، مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران تغییر کرد که به علت این همزمانی برنامه و تغییر مدیریت بار دیگر جزئیات بیمه طلایی در دستور کار قرار گرفته که به زودی نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

عالمی گفت: از لحاظ خدمات و سقف تعهدات، در حال حاضر با بررسی‌هایی که صورت گرفته، بیمه طلایی به روال گذشته ادامه دارد اما در بررسی مجدد به دنبال ارتقای کیفیت این بیمه هستیم و به زودی خبرهای خوشی را به فرهنگیان خواهیم داد.


تاريخ : شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:3 | نويسنده : آموزشیاران 82
معلمان صاحب کارت خرید خواهند شد/ سقف خرید تا 300 هزار تومانمشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش از تخصیص 26 درصدی اقلام اساسی و مورد نیاز فرهنگیان خبر داد و گفت: طرح فرهنگ یکی از طرحهای رفاهی ویژه برای فرهنگیان است که بدین منظور کارتهای خرید کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار می گیرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دکتر« روح الله عالمی» با اشاره به اینکه طرح فرهنگ با کمک بخش خصوصی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور افزایش امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان اجرا می شود، افزود: در این طرح کارت فرهنگ در قالب کارت های شتاب از طریق بانک سرمایه برای فرهنگیان به عضویت در آمده در این طرح صادر می شود که آنها می توانند اقلام اساسی مورد نیاز خود همچون روغن، چای، قند و شکر، گوشت و... را با میانگین تخصیص 26 درصدی از فروشگاه های تعریف شده برای این کار خریداری کنند.مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش در ادامه یادآور شد: تا پایان امسال این طرح در تهران و چهار شهر مازندران به عنوان شهرهای پایلوت به صورت آزمایشی اجرا می شود و پس از آن کارت مورد نیاز برای تمامی فرهنگیان شاغل یا بازنشسته در سال جدید صادر خواهد شد.وی درباره اینکه فرهنگیان از چه فروشگاه هایی می توانند اقلام مورد نیاز خود را با تخفیف ویژه خریداری کنند گفت: فروشگاه هایی تحت عنوان "فراز" راه اندازی می شود که هفته آینده نخستین مورد از این فروشگاه ها در تهران و مازندران بازگشایی خواهد شد.کارت های فرهنگ معلمان عضو صندوق ذخیره صد هزار تومان شارژ می شود.عالمی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: کارت های فرهنگ برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت علی الحساب صد هزار تومان شارژ می شود و هزینه های صدور کارت توسط بانک از همین میزان شارژ کم خواهد شد و اعضای صندوق دیگر لازم نیست برای صدور کارت هزینه ای پرداخت کنند.مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: تمامی معلمان اعم از شاغل و بازنشسته می توانند ماهانه یک بار با کارت های فرهنگ کالاهای اساسی مورد نیاز خود که سقف اعتبار آن حدود 300 هزار تومان است، از فروشگاه های فراز خریداری کنند.

وی درباره نحوه عضویت معلمان در طرح فرهنگ گفت: تمامی فرهنگیان می توانند از هفته آینده فرم های مربوط به عضویت را از روی سایت صندوق ذخیره فرهنگیان برداشته و مشخصات خود را پس از پر کردن فرم ها به ما اعلام کنند.


تاريخ : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ | 22:8 | نويسنده : آموزشیاران 82
در گفت‌وگوی ایسنا با معاون وزیر آموزش و پرورش 
جزئیات پرداخت «عیدی» معلمان و توزیع «شیر مدارس»
 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اعلام جزئیات پرداخت «عیدی» فرهنگیان شاغل و بازنشسته درباره توزیع شیر یارانه‌ای مدارس نیز توضیحاتی ارائه کرد.


وحید کیارشی در گفت‌وگو با خبرنگار«آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص میزان عیدی فرهنگیان گفت: براساس مقررات قانونی و مصوبات هیات وزیران، عیدی تمامی کارکنان دولت یکسان و در سال جاری بر اساس ضریب جدول و حقوق معادل 5.030.000 ریال است که پس از تامین منابع و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به طور همزمان در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به شاغلان پرداخت می‌شود.


وی افزود: پرداخت عیدی بازنشستگان در سال جاری طبق مفاد ضوابط اجرایی بودجه معادل عیدی شاغلین توسط سازمان بازنشستگی انجام می‌شود.


معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره توزیع شیر یارانه‌ای در مدارس نیز به ایسنا گفت: توزیع شیر مدارس از 16 آذر ماه در استان‌ها آغاز و برای میانگین 25 نوبت تا پایان اسفند برنامه‌ریزی شده است.


وی تصریح کرد: 26 آذرماه مبلغ 121 میلیارد ریال از محل اعتبارات فصل چهارم تحت عنوان "یارانه شیر مدارس" بابت بدهی گذشته و تسویه حساب با کارخانه‌های طلب‌کار و نیز شروع کار جدید به استان‌ها تخصیص داده شده است.


به گفته کیارشی، در حال حاضر قرارداد خرید شیر از طریق برگزاری مناقصه در تمامی استان‌ها منعقد شده است و جامعه هدف به میزان 100 درصد تحت پوشش قرار گرفته؛ در این میان تنها استان سیستان و بلوچستان و بخشی از استان بوشهر است که به دلیل تاخیر در ارسال شیر توسط شرکت، توزیعی صورت نگرفته است.


وی ادامه داد: عدم و یا وقفه در توزیع شیر در بعضی استان‌ها به دلیل تعطیلی‌های ناشی از بارش برف و آلودگی هوا و نیز آغاز امتحان مدارس متوسطه اول و عدم حضور دانش‌آموزان در مدارس پیش آمده است.


کیارشی با بیان اینکه مکاتبات لازم با دفتر ریاست جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای دریافت کامل اعتبارات شیر مدارس صورت گرفته همچنین اظهار کرد: طی نامه‌ای از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دستور داده شده تا با توجه به اهمیت انجام کامل این برنامه ترتیبی دهند منابع مورد نیاز به موقع تامین شود.


معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت سرانه واحدهای آموزشی نیز گفت: در این زمینه در ابتدای مهرماه سال جاری مبلغ پانصد میلیارد ریال به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ اعتبار شده است.
تاريخ : چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ | 19:4 | نويسنده : آموزشیاران 82

در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد :
نحوه توزیع "سبد کالای فرهنگیان"
 
رئیس اتحادیه مصرف فرهنگیان کشور گفت: سبد کالای اعلام شده از سوی دولت برای فرهنگیان از طریق تعاونی‌های ویژه فرهنگیان توزیع خواهد شد.

محمد جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که 650 تعاونی فرهنگیان سراسر کشور آماده توزیع سبد کالای فرهنگیان که از سوی دولت اعلام شده، است افزود: سبد کالای فرهنگیان به صورت متمرکز در تعاونی‌های مربوطه توزیع خواهد شد لذا فرهنگیان مشمول باید در زمان اعلام شده جهت دریافت سبد کالای خود به تعاونی که در آن عضو هستند مراجعه کرده و نسبت به دریافت سبد کالای خود اقدام کنند.

رئیس اتحادیه مصرف فرهنگیان کشور تصریح کرد:‌ 650 تعاونی ویژه فرهنگیان در سراسر کشور آماده توزیع سبد کالاست و تمام برنامه‌های آن از قبیل حواله‌ها و ارسال محموله‌ها به استان‌ها انجام شده و همچنین دستگاه‌های کارت خوان نیز به سامانه معرفی شدند لذا تعاونی مصرف فرهنگیان هیچ گونه مشکلی برای توزیع سبد کالای اعلام شده از سوی دولت ندارد و پس از اعلام زمان توزیع آن این کالاها را در اختیار فرهنگیان مشمول قرار خواهد دا
سرپرست دانشگاه فرهنگیان خبر داد:پذیرش دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی ارشد از مهر 93سرپرست دانشگاه فرهنگیان، از پذیرش دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی ارشد از مهر ماه 93 خبر داد .به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش پرورش، محمود مهرمحمدی در نشست خبری مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان،در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه ادامه تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه بهسازی نیروهای انسانی فعلی است که باید زمینه آموزش حرفه‌ای آنها در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی شود.سرپرست دانشگاه فرهنگیان، افزود: در حال حاضر ماموریت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمان جدید برای آموزش و پرورش است هر چند به جزئیات نحوه ادامه تحصیل معلمان پرداخته نشده اما با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های کلان آموزش و پرورش بهسازی منابع انسانی است باید جزئیات آن به تصویب برسد لذا مراجع دیگر باید این سیاست گذاری‌ها را مصوب کرده و اجرای آن را در آینده به دانشگاه بسپارند.باید به سمت سیاست‌های ایجاد تنوع در روند پذیرش دانشجو پیش برویموی اظهار کرد: اتفاقات خوبی در حوزه ‌تربیت معلم و ارتقای نظام آموزش و پرورش در حال شکل گیری است اما معتقدم باید به سمت سیاست‌های ایجاد تنوع در روند پذیرش دانشجو پیش برویم و ضمن رعایت استانداردهای حرفه‌ای، اخلاقی و اعتقادی، روشهای متنوعی برای پذیرش دانشجو در تربیت معلم ایجاد کنیم.مهرمحمدی درباره پذیرش دانشجویان مرتبط با تربیت معلم در سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد و پیام نور نیز گفت: با تاسیس دانشگاه فرهنگیان باید در نقشه گروه تربیتی که در آموزش عالی پیش از این وجود داشت تغییراتی ایجاد شود، به این معنا که امروز با ایجاد دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه به عنوان متولی فرهنگیان فعالیت خود را آغاز کرده است، لذا این سئوال و موضوعات مرتبط با دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط تربیت معلم ادامه تحصیل می‌دهند در دانشگاه فرهنگیان مطرح است.سرپرست دانشگاه فرهنگیان، با بیان اینکه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برنامه‌های ویژه خود را بر اساس نیازهای بازار در پذیرش دانشجو لحاظ می‌کنند، گفت: دانشگاه فرهنگیان متوجه این تغییر مهم در تربیت دانشجویان به عنوان معلم شده است و به تعبیری اکولوژی علوم تربیتی دچار تغییراتی شده است چرا که دانشگاه فرهنگیان به صورت تمام قد به امر تربیت معلم مشغول است، لذا رایزنی‌هایی با دانشگاه‌های متولی علوم تربیتی صورت گرفته تا با تشکیل شورای مشورتی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و به محض به نتیجه رسیدن و نهایی شدن آن مراتب را از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهیم کرد.فعالیت دانشگاه فرهنگیان در حوزه تحصیلات تکمیلی، بزودیوی درباره اینکه آیا دانشگاه برنامه‌ای برای پذیرش دانشجو معلمان در رشته کارشناسی ارشد دارد یا خیر گفت: دانشگاه فرهنگیان در دو بخش در آینده‌ای نزدیک در حوزه تحصیلات تکمیلی فعالیت خواهد داشت که یکی تربیت معلمان جدید و دیگری بهسازی منابع انسانی فعلی آموزش و پرورش و ادامه تحصیل معلمان است.به گفته مهر محمدی، دانشگاه فرهنگیان برنامه خود را در حوزه تحصیلات تکمیلی با ادامه تحصیل معلمان در دوره تحصیلات تکمیلی ادامه خواهد داد به این معنی که از بین 600 هزار معلم که در مقطع کارشناسی هستند و فرهنگیانی که در بخشهای مختلف تمایل به ادامه تحصیل دارند با برنامه‌ریزی که صورت خواهد گرفت ادامه تحصیل آنها در مقطع کارشناسی ارشد طراحی خواهد شد که در آینده‌ای نزدیک برنامه‌های آن تدوین می‌شود.وی از پذیرش دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی ارشد از مهر 93 خبر داد و گفت: دانشگاه فرهنگیان از مهر آینده در هشت رشته الهیات و معارف اسلامی، ادبیات فارسی، مدیریت آموزشگاهی، مدیریت آموزشی، آموزش زبان انگلیسی، برنامه‌ریزی درسی و روانشناسی تربیتی مشاوره با توجه به نیازهایی که آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرده دانشجو خواهیم گرفت.